';

Och vilka är då Vi?

Om oss

Foto: Ida Myrin, Karlstads-Tidningen (repotage maj 2020)

Väse Morgongåva och Vildvilans Trädgårdar är en blend av två sociala företag – en ideell förening och en liten firma – verksamma i Väse med omnejd.

Vårt gemensamma syfte är att verka för hållbara, regenerativa och resilienta jordar, miljöer, människor och lokalsamhällen.

Varför? För att stärka förmågan att möta de utmaningar vi redan har, men även har att vänta, i vår föränderliga tid.

Väse Morgongåva är alltså en liten ideell förening i Väse, Karlstad kommun. Den drivs av oss, Sandra Boström och Josefine Gustafsson, grannar, vänner och kompanjoner. Vildvilans Trädgårdar är en enskild firma som drivs av Sandra. Våra kunskaper och erfarenheter ligger inom Permakultur (PDC), Agroekologi, inre och yttre Omställning samt Hälsopedagogik, Folkhälsovetenskap, Psykologi och Yoga. 

Kul att du hittat hit och varmt välkommen att delta i våra aktiviteter!
Sandra Boström & Josefine Gustafsson

Vad vill vi?

I teorin, praktiken & filosofin

Syfte
Vårt syfte är att verka för hållbara och resilienta människor, lokalsamhällen och miljö – för att stärka dess förmåga att möta utmaningar i en föränderlig värld.
Mål
Vi strävar efter att öka kunskap, praktik och inspiration inom områden som bl.a. hållbara livsstilar, regenerativ odling och ökad biologisk mångfald.
Målgrupp
Vi vänder oss till alla människor, oavsett ålder och ursprung, och utgår från Permakulturens tre etiska grundprinciper: omsorg om människor, omsorg om jorden samt rättvis fördelning.
Vinst
Hållbar hälsa och resiliens hos människa, lokalsamhälle, miljö och klimat.
Kontakt

Hör av dig!

*

*

*

*